logos_3
Component 7 – 1@2x
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj
sl
header_mail
header_phone
ZPZR_logotip_pokoncni
Component 7 – 1@2x

Za hitrejše vračanje na delo po dolgotrajni odsotnosti

Projekt bo prispeval k lažjemu ponovnemu vključevanju v delovni proces za osebe z zmanjšano zmožnostjo za delo.

Preberi več

O projektu

homesec1photo

Zgodnja poklicna in zaposlitvena rehabilitacija
v procesu vračanja na delo.

Aktivnosti projekta Zgodnja poklicna in zaposlitvena rehabilitacija v procesu vračanja na delo so usmerjene k reševanju zaposlitvene problematike tistih oseb, ki zaradi posledic bolezni ali poškodbe ne morejo več opravljati svojega dosedanjega dela na enak način, kot so ga pred nastankom invalidnosti.
Projekt bo prispeval k pripravi novega sistemskega modela poklicne rehabilitacije in njegovi implementaciji.

Več o projektu

Vstopna informacijska koordinacijska točka (VIK točka)

VIK točka zagotavlja dostop do vseh relevantnih informacij upravičencem do poklicne rehabilitacije (zavarovancem), delodajalcem ter strokovni in širši javnosti. VIK točka skrbi za: koordinacijo procesa poklicne rehabilitacije med zavarovancem in ostalimi institucijami (ZPIZ, ZZZS, URI – Soča ipd.) ter informiranje in svetovanje delodajalcem, zavarovancem, strokovni javnosti in ostalim zainteresiranim o poteku in prednostih poklicne rehabilitacije.

V okviru projekta sta bili vzpostavljeni VIK točki v Ljubljani in Celju.

Ni prihajajočih dogodkov.

Pogosta vprašanja

Za zagotavljanje in varovanje zaposlitve delovnih invalidov slovenska zakonodaja omogoča uveljavljanje pravice do poklicne rehabilitacije. Poklicna rehabilitacija je bistvena pravica iz invalidskega zavarovanja, saj omogoča delovnim invalidom ohranitev zaposlitve oziroma izboljšuje njihove nadaljnje možnosti na trgu dela.

Po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je poklicna rehabilitacija celostni proces, v katerem se zavarovanca strokovno, fizično in psihosocialno usposobi za drug poklic ali delo, tako da se lahko ustrezno zaposli in ponovno vključi v delovno okolje oziroma se usposobi za opravljanje istega poklica in dela, tako da se mu prilagodi delovno mesto z ustreznimi tehničnimi pripomočki.

Po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov je zaposlitvena rehabilitacija pravica invalida do sklopa storitev, s katerimi se povečuje zaposljivost invalida, in to tako, da se usposobi za ustrezno delo, se zaposli, zaposlitev obdrži oziroma v njej napreduje ali da spremeni svojo poklicno kariero.

V procesu poklicne in zaposlitvene rehabilitacije se glavne aktivnosti odvijajo na delovnem mestu v sodelovanju z delodajalcem. V proces je vključen izvajalec medicine dela, ki svetuje pri izbiri ustreznih delovnih mest. Delodajalec tako lahko obdrži ali na novo pridobi delavca, ki se na delo vrača po dolgotrajnejši odsotnosti, pri čemer mu podporo nudi za poklicno rehabilitacijo usposobljena strokovna ekipa.

V projektu ZPZR bomo poenostavili proces vračanja na delo po dolgotrajnejši bolezni ali poškodbi. Procesi ocenjevanja zmožnosti za delo (popolna nezmožnost za delo in bolniški stalež, postopno vračanje v delovni proces in/ali pridobitev pravic iz invalidskega zavarovanja) bodo potekali vzporedno, kar bo pomenilo tudi skrajševanje postopkov tako za delodajalce kot za zavarovance.

Bolezen ali poškodba v veliki meri spremeni življenje posameznika v aktivni dobi življenja. Ima neposreden vpliv na njegovo družino in širše socialno okolje, med drugim tudi na zaposlitev.

Vrnitev v delovno okolje je lahko zahtevna, zato v procesu poklicne in zaposlitvene rehabilitacije skupina strokovnjakov nudi zavarovancu ustrezno pomoč in podporo, ko se vrača na delo. 

Zavarovanec je pomemben član tega tima, saj s poznavanjem svoje bolezni in zmožnosti za delo lahko pomaga pri iskanju ustreznih rešitev. Strokovni tim poskuša uskladiti njegove delovne zmogljivosti s pogoji dela. Pri tem se uporabijo vse možnosti za prilagoditev delovnih mest, tako tehnične (na primer priročna dvigala) kot organizacijske (na primer pomoč sodelavcev, dodatni odmori).

Vključevanje zavarovancev v projekt je določeno s protokolom, zato se sami žal ne morete vključiti v projekt. Z veseljem pa vam odgovorimo na vaša vprašanja, pišete nam lahko na zpzr@ir-rs.si ali nas pokličete na 070 635 036 vsak delavnik med 8. in 16. uro.

Na zgornjih kontaktnih smo seveda na voljo tudi za vsa vprašanja in pobude delodajalcev ter zainteresiranih strokovnjakov.

Vsa pogosta vprašanja